Ексклузивно

Одлука за Избор на Работници во ЈП “Македонски шуми“


Конечно после извесен период се привршува Јавниот оглас за вработување во ЈП “Македонски шуми“. Врз основа на овој оглас голем број на граѓани на нашата држава кои својата иднина ја врзуваат со ова јавно претпријатие се избрани да воспостават работен однос на неопределено време. Останува да помине периодот од осум дена за жалби, па избраните кандидати да потпишат решенија за работен однос на неопределено време.
На сите избрани кандидати им посакуваме многу среќа и успех на професионлниот план, а за останатите им посакуваме повеќе успех и среќа во некој следен сличен јавен оглас за вработување.
Во продолжение може да го превземете документот во ПДФ формат со Одлуките за избор на кандидатите по подружници на ЈП “Македонски шуми“.


Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претnријатија (Сл. весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), а во врска со објавениот јавен оглас во дневните весници "Нова Македонија ", "Коха" и "Вечер" на ден 16.04.2018 година и негово повторно објавување на 22.06.2018 година, Директорот на Јавното претпријатие за стоnанисување со државни шуми "Македонски шуми" - Скопје донесе:

ОДЛУКА
за избор на работници на неопределено време



No comments